ผู้ผลิต Fastener ส่งให้ OEM ( TOYOTA , HONDA, ISUZU, FORD, MAZDA) และอื่นๆ ลงทุนโดยชาวญี่ปุ่น 100% เป็นบริษัทที่มั่นคง และดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 52 ปี
สวัสดิการ
 • - รถรับ - ส่ง ฟรี
 • - เบี้ยขยัน รายเดือน,รายปี
 • - เครื่องแบบ
 • - ค่ากะ , ค่าอาหาร ( พร้อมข้าวเปล่าฟรี )
 • - ค่าเบี้ยกันดาร
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • - เงินรางวัลการทำงานนาน
 • - เงินรางวัลเกษียณอายุงาน
 • - เงินโบนัสตามผลประกอบการ
 • - กิจกรรมกีฬา, งานเลี้ยง, ท่องเที่ยว
ติดต่อ
บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
64/49 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่