JobThai
MANUFACTURER OF PLASTIC PART FOR ELECTRONICS PRODUCT AND AUTOMOTIVE PART, LOCATED IN RAYONG PROVINCE. WE ARE BOI PROMOTED COMPANY. URGENTLY REQUIRES ACTIVE PEOPLE FOR THE FOLLOWING POSITIONS; ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จึงมีความประสงค์จะรับพนักงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าครองชีพ - ค่าอาหาร - ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงครอบครัว - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินช่วยเหลือแต่งงาน - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร - ค่าเยี่ยมไข้ - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจรวมถึงครอบครัว - รถรับ - ส่ง - ชุดยูนิฟอร์ม *** ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ( 08:00 – 17:00 น.)***
ติดต่อ
TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
7/119 หมู่ 4 Amata City Industiral Estate
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140