บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ทำการผลิตและส่งออกน้ำปลาทั้งภายในและต่างประเทศเป็นระยะเวลายาววนานมากกว่า 30 ปี บริษัทได้มีระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย HACCP – Codex Alimentaries หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP – Good Manufacturing Practice - จากกรมประมง HACCP System Certification - SGS Thai FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - ระดับดี HACCP System Certification - กรมประมง HALAL - อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีตามศาสนบัญญัติของอิสลาม พัฒนาธุรกิจ OEM ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันกับสำนักงานพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิต และขยายตลาดออกไปมากขึ้นต้องการบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ประจำ ออฟฟิศที่ระยอง
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี 2. ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม 3. ประกันสังคม 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ค่าเช่าบ้าน 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. เครื่องแบบพนักงาน 8. Incentive จากการขาย (เฉพาะพนักงานขาย) 9. ลาพักร้อนประจำปี 10. ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (OT) 11. เบี้ยขยันรายเดือน 12. ค่ายานพาหนะ สำหรับพนักงานขาย ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อ
บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด
8/4 ถ.สมุทรเจดีย์
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์: http://www.rungrojfishsauce.com