บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของประเทศไทย ก่อตั้งและมีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี มั่นคง เติบโต และเพียบพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยการผลิตอันทันสมัย ครบถ้วนด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ อาทิ ISO 9001:2000, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, มอก.18001:2542 OHSAS 18001:1999, ISO 14001 ฯลฯ
ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพร้อมสวัสดิการที่ดี อาทิ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ลาพักผ่อนประจำปี
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Cable Co., Ltd.
187/1 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.bangkokcable.com