บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบใน คอมพิวเตอร์ มีสาขาการผลิตกระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย กำลังขยายงานอย่างรวดเร็ว ต้องการรับสมัครผู้มีความตั้งใจ มีความรู้ ความสามารถ เข้าเป็นพนักงาน
สวัสดิการ
  • - Shift allowance
  • - Diligent allowance
  • - Bonus
  • - 100% Provident Fund
  • - Transportation support
  • - Group insurance (AIA)e.g. OPD, IPD etc.
  • - 8-15 days of Annual leave
  • - Operation employees work 7 hours per day, OT 3.5 hr./day
  • - Office Staff work 5 days per week, Mon-Fri 8.00-17.30
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Belton Industrial (Thailand) Limited
42/11-12, Moo 4, Rojana Industrial Park
ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210