เปิดดำเนินกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้าวสารที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อปี 2547 พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพ เพื่อขายในประเทศและส่งออก ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 100 คน บริษัทในเครือ ศรีไทยใหม่ ดำเนินธุรกิจครบวงจร รวมถึงกิจการโรงสีข้าว วัสดุก่อสร้าง ขนส่ง และน้ำมัน มากกว่า 50 ปี มีพนักงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 คนในปัจจุบัน
สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต เงินกู้ยืมฉุกเฉิน เงินสะสม บ้านพักพนักงาน ชุดฟอร์ม โบนัสประจำปี ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ปรับค่าจ้างประจำปีทุกปี สันทนาการนอกสถานที่ วันหยุดประจำปี/ลาพักร้อน และ อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด (จังหวัดหนองบัวลำภู)
222 หมู่ 7 ถนนหนองบัวลำภู-ชุมแพ
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000