บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
เปิดดำเนินกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้าวสารที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อปี 2547 พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพ เพื่อขายในประเทศและส่งออก ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 100 คน
บริษัทในเครือ ศรีไทยใหม่ ดำเนินธุรกิจครบวงจร รวมถึงกิจการโรงสีข้าว วัสดุก่อสร้าง ขนส่ง และน้ำมัน มากว่า 50 ปี มีพนักงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 คนในปัจจุบัน
สวัสดิการ
  • กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต เงินกู้ยืมฉุกเฉิน เงินสะสม บ้านพักพนักงาน ชุดฟอร์ม โบนัสประจำปี ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ปรับค่าจ้างประจำปีทุกปี สันทนาการนอกสถานที่ วันหยุดประจำปี/ลาพักร้อน และ อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
222 หมู่ 7 ถนนหนองบัวลำภู-ชุมแพ
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เว็บไซต์: www.srithaimairice.com