บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่เกิดจากการร่วมทุนของธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจระดับโลกด้านความคุ้มครองทางการเงินและบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจคนไทย เราจึงเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเพื่อรองรับกับความเจริญเติบโตดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- เป็นพนักงานของบริษัท มีเงินเดือนประจำพร้อมผลตอบแทนพิเศษ - สวัสดิการ เช่น ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันชีวิตฯ - ชุดเครื่องแบบพนักงาน - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ - สัมมนาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ชั้น 27-28, 32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.krungthai-axa.co.th
ใช้งานแผนที่