บริษัทกรุงเทพแหอวน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด - อุปกรณ์ทีใช้ในการประมง แห,อวน,ไซ,ยอ,ข่ายตักปลา,ไซจับกุ้ง,กระชังกุ้ง,มุ้งฟ้าทำกระชัง,ลูกลอย,ข่ายต่อแห,ด้ายไนล่อน ,ด้ายโพลี,เชือกสายมาน,เชือกใยยักษ์,ผ้าพีอีปูบ่อกุ้ง - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ผ้ามุ้งกันแมลง,ข่ายนก,สายเอ็นกั้นนก,ผ้าคลุมดิน,ตาข่ายกรองแสง(สแลน),ผ้าโรงเรือน - อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา ตะข่ายโกฟุตบอล เน็ตต่างๆ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ปรับเงินประจำปี - เงินช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
99/9 ม.8 ถ.เหล่านาดี
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ใช้งานแผนที่