บริษัทกรุงเทพแหอวน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด
- อุปกรณ์ทีใช้ในการประมง แห,อวน,ไซ,ยอ,ข่ายตักปลา,ไซจับกุ้ง,กระชังกุ้ง,มุ้งฟ้าทำกระชัง,ลูกลอย,ข่ายต่อแห,ด้ายไนล่อน ,ด้ายโพลี,เชือกสายมาน,เชือกใยยักษ์,ผ้าพีอีปูบ่อกุ้ง
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ผ้ามุ้งกันแมลง,ข่ายนก,สายเอ็นกั้นนก,ผ้าคลุมดิน,ตาข่ายกรองแสง(สแลน),ผ้าโรงเรือน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา ตะข่ายโกฟุตบอล เน็ตต่างๆ
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับเงินประจำปี
  • - เงินช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
430 ถนนสี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
  • - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
  • - รถเมล์ สาย 1, 75 ปอ 36 ปอ 93
ใช้งานแผนที่