โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดดำเนินการเป็นเวลา 56 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่, อนุบาล , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น
สวัสดิการ
  • - เงินกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
  • - เงินค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
170/17 หมู่ 9
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.ppsc.ac.th