บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท นิโปร คอร์ปอเรชั่นแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากกว่า 30 ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ด้วยทุนจดทะเบียน 2,600 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ "เป็นผลิตทางการแพทย์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (DISPOSABLE)" จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
1. รถปรับอากาศรับส่งพนักงาน 2. เงินช่วยเหลือค่าที่พัก 3. ข้าวฟรี 4. ค่ากะ 5. ชุดพนักงาน 6. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน/ปี 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 8. ค่าตำแหน่ง 9. การนำเที่ยว 10. ค่ารักษาพยาบาล 11. โบนัส 12. เบี้ยขยัน ( สูงสุด 900 บาท ) 13. เงินรางวัลพนักงานดีเด่น 14. ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ตรวจรักษา 15. การลาหยุดพิเศษอื่นๆ 16. กองทุนสำรองเเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
10/2 หมู่ 8
ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
ใช้งานแผนที่