โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สำนักงาน เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่มาพักผ่อนที่เกาะเต่า
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร 3,000 บาท/เดือน *ไม่รวมวันขาดงาน - ที่พัก - เงินพิเศษ - วันหยุดประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - อื่น ๆ
zero position th
ติดต่อ
ทรายรีฮัท รีสอร์ท
14 / 45
ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
เว็บไซต์: http://www.kohtaosaireehutresort.com