เราเป็นบริษัทฯ ที่เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2546 โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางแผนการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต เพื่อรองรับการขยายกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานและพัฒนาองค์กรไปพร้อมกับเราอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน - เบี้ยขยันประจำเดือน 400 - 800 บาท - เงินประจำตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด) - ค่าอาหาร (เฉพาะบางตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด) - ร้านอาหาร ราคาสวัสดิการพนักงาน - ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงานประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง ประจำปี - พักร้อนประจำปี 6 - 10 วัน - โบนัสประจำปี - วันหยุดตามประเพณี ตามที่กฎหมายกำหนด - การตรวจสุขภาพประจำปี - งานฝึกอบรม สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน - งานสัมมนานอกสถานที่ประจำปี - กิจกรรมกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (กรณี บิดา มารดา และคู่สมรส) - ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันทำการ (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:00–17:00 น. หรือตามปฏิทินทำงานประจำปี ที่บริษัทฯ กำหนด) **สวัสดิการต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด**
ติดต่อ
บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
99/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เว็บไซต์: http://www.primaplastic.com
วิธีการเดินทาง
1. รถประจำทาง 2. รถส่วนบุคคล
ใช้งานแผนที่