โรงเรียนสอนภาษาจีนฮาวา
โรงเรียนสอนภาษาจีนฮาวา เป็นโรงเรียนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพิ่มในตำแหน่ง ต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษาจีนฮาวา
2991/59-60 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240