URGENTLY REQUIRED !!
S.Khonkaen Foods Public Company Limited
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจในเครือ บมจ. ส. ขอนแก่น
- อาหารไทยพื้นเมือง อาทิ แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ หมูหยอง กุนเชียง ฯลฯ
- อาหารทะเลแปรรูป อาทิ ลูกชิ้นปลา น้ำพริก
- อาหารพร้อมทาน อาทิ ข้าวต้มหมู ข้าวหมูแดงกุนเชียง
- ขนมขบเคี้ยว อาทิ หมูแผ่นอบกรอบ (Entrée)
- ร้านอาหาร (แซ่บคลาสสิก, ยูนนาน, ข้าวแกง ส.)
- ฟาร์มปศุสัตว์
ในวันนี้ พวกเราชาว ส. ขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมส่งมอบอาหารไทยคุณภาพให้ผู้บริโภค และอยู่คู่คนไทยมากกว่า 30 ปี ตลอดจนส่งออกสินค้าไปยังกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และเรายังคงเดินหน้าต่อไป ภายใต้การยึดถือในพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า ความท้าทายใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศในตำแหน่งต่าง ๆ
พันธกิจ
"เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอาหารแบบไทย ๆ
ให้อร่อย สะอาด สะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น"
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • - เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
 • - ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
 • - ค่ากะ (บางตำแหน่ง)
 • - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • - กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)
 • - เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต
 • - กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
 • - กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร
 • - การฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.sorkon.co.th
วิธีการเดินทาง
 • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพระโขนงลงฝั่งไปรษณีย์พระโขนงต่อมอเตอร์ไซค์วินมาบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ใช้งานแผนที่
event langing page