JobThai
URGENTLY REQUIRED !! S.Khonkaen Foods Public Company Limited บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจในเครือ บมจ. ส. ขอนแก่น - อาหารไทยพื้นเมือง อาทิ แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ หมูหยอง กุนเชียง ฯลฯ - อาหารทะเลแปรรูป อาทิ ลูกชิ้นปลา น้ำพริก - อาหารพร้อมทาน อาทิ ข้าวต้มหมู ข้าวหมูแดงกุนเชียง - ขนมขบเคี้ยว อาทิ หมูแผ่นอบกรอบ (Entrée) - ร้านอาหาร (แซ่บคลาสสิก, ยูนนาน, ข้าวแกง ส.) - ฟาร์มปศุสัตว์ ในวันนี้ พวกเราชาว ส. ขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมส่งมอบอาหารไทยคุณภาพให้ผู้บริโภค และอยู่คู่คนไทยมากกว่า 30 ปี ตลอดจนส่งออกสินค้าไปยังกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และเรายังคงเดินหน้าต่อไป ภายใต้การยึดถือในพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า ความท้าทายใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศในตำแหน่งต่าง ๆ พันธกิจ "เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอาหารแบบไทย ๆ ให้อร่อย สะอาด สะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น"
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน) - ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง) - ค่ากะ (บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน) - ชุดฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท - รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)
- เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต - กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ - กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร - การฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: http://www.sorkon.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพระโขนงลงฝั่งไปรษณีย์พระโขนงต่อมอเตอร์ไซค์วินมาบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)