ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร(Engineering Project) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาออกแบบและแก้ไขปัญหาระบบข่ายสัญญาณตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์และการสื่อสารอย่างครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการกว่า 12 ปี ของทีมงาน จนทำให้บริษัทฯได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PSR ACCESS CO., LTD.
เลขที่ 15/1 ซอยนวมินทร์ 111 แยก13 ถนนนวมินทร์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.psraccess.com
ใช้งานแผนที่