ดำเนินธุรกิจด้านการบริการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ทุกตำแหน่ง
และ ทุกสาขาอาชีพ ให้แก่บริษัทลูกค้าที่มีความต้องการบุคลากรประจำ Permanent และ บุคลากรช่วงระยะเวลา Contract
ที่เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร
โดยรวมถึงการบริการและการขายอาหาร,การผลิตและการแปรรูปอาหาร,
การค้าปลีกและค้าส่งอาหาร, การจัดส่งและจัดจำหน่ายอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท ซึ่งบริษัท ลูกค้ากำลังขยายกิจการ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า
สวัสดิการ
 • - มีเงินเดือนประจำ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 • - โบนัสประจำปี
 • - โอที
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - วันหยุดประจำปี
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าที่พัก
 • - ค่าน้ำมันรถ
 • - ค่าโทรศัพท์
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
515/13 ถนนสาธุประดิษฐ์ 31
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-163-2532, 089-896-6031
แฟกซ์: 02-163-2501
เว็บไซต์: www.foodpeoplecompany.com
วิธีการเดินทาง
- การเดินทาง 1. นั่งรถประจำทางสาย 67, 180, 102, 77, ป.อ.22, ป.อ.67, ป.อ.102, ป.อ.519, ป.อ.77, สองแถวสาย 1273, โดยลงที่เซ็นทรัล พระราม 3, จากนั้นนั่งวินเข้ามาที่ สาธุประดิษฐ์ 31 2. , - รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยลงที่สถานี ช่องนนทรี ทางออก 2 จากนั้น แจ้งวินมอไซด์ เข้ามาที่สาธุประดิษฐ์ 31
ใช้งานแผนที่