โรงเรียนคณาธิปการบริบาล ซ.ลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ
โรงเรียนคณาธิปการบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)เป็นโรงเรียนสอนนักเรียนผู้ช่วยการพยาบาล (NA) หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง อายุ 17 -35 ปี ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปถึงปริญญาตรี จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ เรียนจบมีงานรองรับทุกคน
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • ที่พัก
  • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนคณาธิปการบริบาล ซ.ลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ
408 / 1-4 ซ.ลาดพร้าว101 ถ. ลาดพร้าว 10240
เว็บไซต์: www.kanathip.com
ใช้งานแผนที่