บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริการแรงงานภายนอก
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
16/22 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่