บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอันดับ 1 ของประเทศ มีเงินทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เปิดดำเนินการกว่า40ปี โดยดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศ วงกบไม้ ประตูหน้าต่างไม้ และผลิตภัณฑ์งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม บริษัทฯกำลังขยายกิจการ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
สวัสดิการ
1. งานเลี้ยงประจำปี 2. กองทุนประกันสังคม 3. โบนัสประจำปี / กลางปี 4. ชุดฟอร์มบริษัทฯ 5. เงินสวัสดิการช่วยเหลือ งานแต่ง คลอดบุตร ลาคลอด 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. เงินกู้ฉุกเฉิน ฯลฯ 8. เบี้ยขยัน 1000/เดือน 9. ค่าข้าวกรณีทำงานด้านน้อกบริษัท 10. ประกันชีวิต
ติดต่อ
บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
96/162 ม.7
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่