บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (Non Woven Fabrics) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไม่ทอ เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ (Technical Textile/Industrial Textile)
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) มีการขยายกำลังการผลิต ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • เบี้ยขยัน
  • การปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนทดแทน
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  • ชุดฟอร์ม, เบี้ยเลี้ยง , ที่พัก (กรณีประจำโรงงาน)
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถ.พระราม 3 แยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.tpcorp.co.th
ใช้งานแผนที่