ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • - โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • - เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • - สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
14 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.namsengins.co.th
วิธีการเดินทาง
 • หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ติดถนนใหญ่ อยู่ระหว่าง ซอยกรุงเทพ-นนท์
 • 21/1 และ 23 แลกบัตรชั้น 1 แล้วขึ้นมาติดต่อฝ่ายการพนักงาน ชั้น 6
 • ( ชั้น 1 เป็นสรรพากรเขตพื้นที่ 6 )
 • รถเมล์ : รถเมล์ที่ผ่านบริษัท สาย 30, 97, 505, 65, 16 และ 50
 • MRT : สถานี บางซ่อน ( ทางออกที่ 3 - ฝั่งธนาคารกรุงไทย )
ใช้งานแผนที่
event langing page