บริษัทฯ กำลังต้องการผู้มีส่วนร่วมสร้าง และพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ โดยลักษณะกิจการ ให้บริการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
สวัสดิการ
- ที่พัก - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ชุดฟอร์มพนักงาน - ประกันอุบัติเหตุ - เงินปรับประจำปี - โบนัส(ตามผลประกอบการ) - ลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุด, พักผ่อนประจำปี, ลาคลอดบุตร - เงินช่วยสวัสดิการ(งานแต่ง , งานบวช ,/ งานฌาปนกิจศพ บิดา-มาดา, สามี, ภรรยา, บุตร - -มีเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ - งานสังสรรค์ปีใหม่ - การฝึกอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติงาน -โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนเงินพิเศษ 1,500 บาท/คน
ติดต่อ
บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
417 ซ.บางนา-ตราด 17
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: http://www.fmas.co.th
ใช้งานแผนที่