บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
ให้การพยาบาล รักษาผู้ป่วย
สวัสดิการ
  • 1. เครื่องแบบพนักงาน
  • 2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
  • 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
337 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 10600
เว็บไซต์: www.kdh.co.th