Resesrch product international co.,ltd.
บริษัท รีเสิร์ชโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นตัวแทนจำหน่าย "ZEP" เคมีภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาเปนเวลานานกว่าสามสิบปี เคมีภัณฑ์พิเศษ (specialty chemicals) สำหรับ: - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล - งานบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า แอร์ บอยเลอร์ - งานหล่อลื่นแทรกซึม - งานทำความสะอาดฆ่าเชื้อ - งานดับกลิ่นทุกประเภท - งานสุขาภิบาล และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ - งานบำรุงรักษารถยนต์และยานพาหนะ - งานวัสดุดูดซับของเหลวอันตราย บริษัท ต้องการรับพนักงานหลายอัตราเพื่อขยายตลาดเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาขึ้น เข่น โรงงาน สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงแรม ฯลฯ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
สวัสดิการ
คอมมิชชั่นสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Resesrch product international co.,ltd.
236 ซอยสิรินธร7
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.rpi.co.th