เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ซึ่งได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 กำลังขยายโรงงานใหม่และเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับการส่งออกประเทศญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน(AEC) ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตไปกับเราบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
  • - คอมมิสชั่น (ตำแหน่งพนักงานขาย,การตลาด,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ผจก.ฝ่ายการตลาด)
  • - รถใช้งาน (ตำแหน่ง พนักงานขายและการตลาด ผจก.ฝ่ายการตลาด)
  • - ค่าน้ำมัน(ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผจก.ฝ่ายการตลาด)
  • - ค่าที่พัก (ตำแหน่ง พนักงานขาย ,การตลาด, ผจก.ฝ่ายการตลาด)
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ,พนักงานขาย,การตลาด และ ผจก.ฝ่ายการตลาด)
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
444/2 หมู่ 18
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์: 055-747-155 , 062-310-1019
แฟกซ์: 055-747-145
เว็บไซต์: www.interagrotech.com
ใช้งานแผนที่