บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีทั้งในประเทศและนำเข้าต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนชั่นแนล ไดเร็ค เน็ทเวิร์ค จำกัด
240 ซอยเพชรเกษม 63/4 ถนนเพชนเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.ndn.co.th