บริษัท จำหน่ายสินค้าด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมพี.วี.ซี อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมอาหาร และ สินค้าอุปโภค - บริโภค เนื่องจากธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มั่งคง และกำลังขยายงาน จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • - โบนัสประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ
 • - วันหยุดประเพณี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน) 8-15 วัน
 • - สวัสดิการนำเที่ยวประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เคมมิน จำกัด
53/6 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.chemmin.co.th
ใช้งานแผนที่
event langing page