บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด เป็น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ อาทิ กรดซัลฟูริกและสารส้ม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
สวัสดิการ
•ปรับเงินเดือนประจำปี •โบนัสประจำปี •ประกันสังคม •ประกันอุบัติเหตุหมู่ •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •สวัสดิการเงินช่วยเหลือ(งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานศพ) •เสื้อยูนิฟอร์ม •งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
600/79-80 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120