บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการในปี 2532 ด้วยการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และในปัจจุบันมีการผลิตสินค้าคุณภาพอื่น ๆ เช่น vortex blowers ซึ่งให้การหมุนเวียนลมด้วยแรงดันสูง magnetic contractors, thermal overload relays และ mould case circuit breakers เพื่อใช้ในงานสวิตช์ควบคุมส่วนกลาง และแผงควบคุม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้ ต่างตรงมาตรฐานความปลอดภัยสากลสูงสุดของผลิตภัณฑ์
สวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - O.T.
 • - เบี้ยขยัน
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - ค่ารถ
 • - ค่าอาหาร
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กีฬา, นำเที่ยว, รถรับส่ง, ยูนิฟอร์ม, หอพักราคาสวัสดิการ
 • - เงินกู้
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - งานเลี้ยงสิ้นปี
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - อาหารราคาสวัสดิการ
 • - กองทุนสวัสดิการลูกจ้าง
 • - เงินช่วยเหลืองานมงคล-อวมงคล
 • - สิทธิลาบวช 30 วัน ฯ
ติดต่อ
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
610 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช (กม.12) นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เว็บไซต์: www.hitachi-hitt.com
ใช้งานแผนที่