บริษัท พีเอ็มซี มิลเลนเนียม จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กาวชนิดต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าน้ำมัน - Commission - Incentive - Bonus - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มซี มิลเลนเนียม จำกัด
17/4 หมู่ 10
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่