JobThai
โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส) เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย มานานกว่า 20 ปี โดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นโรงเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานทุกด้าน และได้รับโล่ด้านประเมินคุณภาพดีเด่นในการจัดการและดำเนินกิจการโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากรหลายอัตราพื่อรองรับการขยายตัวไปสู่การเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเน้นการขายคอร์สเรียนออนไลน์และสามารถปฎิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ปัจจุบันโรงเรียนมี 3 สาขาและมุ่งเน้นไปสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 1. สาขาสยาม 02-251-5275-77 2. สาขาหาดใหญ่ 074-223-088-89 3. สาขาชลบุรี 038-285-137-8,038-146-768
สวัสดิการ
**สำนักงาน ทำงานวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09:00-18:00 น และวันหยุดต่างๆ** **สาขาโรงเรียน 07:30-16:30 น./ 9:00-18:00 น./ 10:00-19:00 น. หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์ ** 1. ประกันสังคม 2. วันลาพักร้อน ลากิจ สะสมตามอายุงาน
ติดต่อ
โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS)
392/34-37 ซอยสยามสแควร์ 5 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์ สาย 73, 36, 29, 34, 39, 141, 204 - รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม ทางออกที่ 6 หลังธนาคารกรุงเทพ