รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนทดแทน
  • ค่ารักษาพยาบาล และตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
319,321 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-840-2009 , 02-840-2335
แฟกซ์: 02-840-2009 ต่อ 138
ใช้งานแผนที่