รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนทดแทน
  • ค่ารักษาพยาบาล และตามกฎหมายแรงงาน
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
319,321 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-840-2009 , 02-840-2335
แฟกซ์: 02-840-2009 ต่อ 138
ใช้งานแผนที่