บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหล่อหลอมโลหะ อลูมิเนียม ทองเหลือง กำลังขยายกิจการโรงงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
 • - เงินเดือนประจำ
 • - ปรับเงินเดือนทุกปี
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - เบี้ยขยันประจำเดือน 300 - 1,000 บาท
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • - วันหยุดพักผ่อน 6 วัน/ปี
 • - ชุดยูนิเฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กิจกรรมต่างๆ กีฬาสี / สังสรรค์ปีใหม่ / ท่องเที่ยวพักผ่อน 2 วัน 1 คืน
 • - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ บิดา-มารดา / คู่สมรส / บุตร
 • - ค่าแนะนำคนมาสมัครงาน 1,000 บาท/คน
 • - อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง
 • - เงินช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาบุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาบิดา-มารดา
 • - ส่งเรียนต่อระดับปริญญาโท
 • - เงินค่าอายุงาน 300 - 2,500 บาท
 • - เงินค่าตำแหน่งงาน 1,000 - 5,000 บาท
 • - เงินค่ากะ (OT ฟรี 1 ชม)
 • - บ้านพักพนักงานฟรี
 • - อื่นๆ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
119 หมู่ 9
ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์: 038-472000
แฟกซ์: 038-472-009
Line ID: tongthai6778