บริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัฑณ์พลาสติก อาทิ ขวด HOTFILL , ขวด WATER ขวด PET, ขวด PE , ขวด PP , PREFORM และฝา PET ฝา PE บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ GMP บริษัทฯ ต้องการผู้มีความสามารถและชำนาญในหลายสาขามาร่วมงานดังนี้
Benefits
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัส
 • พักร้อน ฯลฯ
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด
  47 ม.9
  ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210