JobThai
เป็นบริษัทสาขาในเครือ ซีซีแอล (กรุ๊ป) ประเทศแคนนาดา ซึ่งมีสาขากว่า 80 สาขาทั่วโลก เป็นบริษัท ชั้นนำในการผลิตฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ กำลังขยายการผลิตต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
สวัสดิการ
 • รถตู้รับ-ส่ง (ชลบุรี ,ฉะเชิงเทรา, เคหะ, เทพารักษ์, บางนา, บางวัว,พนัสนิคม)
 • อาหารกลางวัน
 • ค่ากะ/ค่าอาหาร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตสำหรับพนักงาน
 • ประกันสุขภาพครอบครัว
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าทันตกรรมค่าตัดแว่น
 • ของขวัญประจำปีสำหรับพนักงาน
 • โบนัส
 • ค่าช่วยเหลืองานศพ บิดามารดา, สามี ภรรยา บุตร
 • ทำงาน 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)
 • ติดต่อ
  CCL Label (Thai) Co., Ltd.
  69 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์
  ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
  เว็บไซต์: http://www.ccllabel.com