บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
ผลิต รถแทรกเตอร์ และเครื่องมือเกษตรทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ KMT
งานโครงสร้างต่างๆ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
  • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
  • กิจกรรมอื่นๆ
  • วันหยุดตามประเพณี / วันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
119 ถนนเทพารักษ์ กม.21
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เว็บไซต์: www.kamolindustry.com
ใช้งานแผนที่