บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
 • ผลิต รถแทรกเตอร์ และเครื่องมือเกษตรทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ KMT
 • งานโครงสร้างต่างๆ
 • สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • วันหยุดตามประเพณี / วันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
  119 ถนนเทพารักษ์ กม.21
  ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  เว็บไซต์: www.kamolindustry.com
  ใช้งานแผนที่