ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้งครบวงจร มีประสบการณ์กว่า 50 ปี โดยทำการออกแบบพร้อมติดตั้ง/ทำบู๊ธ เพื่องานแสดงสินค้า/งานทำป้ายโฆษณาต่าง ๆ งานพิมพ์ต่าง ๆ/งานพิมพ์เซรามิคส์ ฯลฯ
สวัสดิการ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ค่าล่วงเวลา
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนทดแทน
  • ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด
1825 หมู่ 4 ซอย แขวงรุ่งแขวงลอย (ซ.เทพารักษ์ 14) ถ.เทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่