ผู้ผลิตและจำหน่ายใยสังเคราะห์
สวัสดิการ
- มีที่พัก - รถรับส่ง - โบนัส - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - ฌาปนกิจ - งานเลี้ยงปีใหม่ - มีค่ากะ - รองเท้า - เบี้ยขยันประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล
1077 หมู่ 1 ซ.เทศบาลบางปู 80 (ซอยบีไทย) ถ.สุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: http://www.newworldnonwoven.co.th