บริษัท พวงแสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผลิตซองจดหมายและซองใส่เอกสารทุกขนาดทุกประเภท ดำเนินกิจการมานานกว่า 60 ปี โดยผู้ชำนาญการทางด้านซองจดหมายโดยเฉพาะ บริษัทฯกำลังขยายงาน และต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมทำงานกับเราในบรรยากาศอันอบอุ่น ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
เงินเดือน จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง, โบนัส จ่ายปีละ 2 ครั้ง, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, เบิกเงินล่วงหน้าระหว่างงวดเงินเดือน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พวงแสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
42/1 ถนนเพชรเกษม
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.puangsang.com
ใช้งานแผนที่