เปิดสอนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสอนมากว่า 43 ปี
สวัสดิการ
  • เงินเดือนเต็มวุฒิ
  • อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ
  • หากปฏิบัติหน้าที่ดีจนได้รับการบรรจุ จะมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนมณีวิทยา
95 ถนนตากสิน-เพชรเกษม
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.maneevitaya.ac.th
ใช้งานแผนที่