บริษัท นิวชอเม้ง จำกัด
โรงงานผลิตและส่งออกพลาสติกรีไซเคิล
สวัสดิการ
-โบนัส -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -ประกันสังคม -Uniform
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวชอเม้ง จำกัด
138 หมู่ 10
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่