บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด
บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยคุณ ธัมรัต พรมเพ็ญรังษี และคณะ โดยมีเป้าหมายให้บริการงานออกแบบงานระบบประกอบอาคาร อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน เป็นต้น ในอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด จึงให้บริการปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร รวมถึงงานบริหารโครงการ และ งานออกแบบและก่อสร้าง (Design & Built)ด้วย การดำเนินงานภายใต้ทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในสาขาต่างๆอย่างครบถ้วน มีการให้บริการวิชาชีพด้านที่ปรึกษา ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ที่ปรึกษาออกแบบ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง ครอบคลุมในอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท อาคารห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ธพลัส จำกัด
159/39 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: www.northplusthai.com
ใช้งานแผนที่