บริษัทมีความเติมโตในทางธุรกิจสูง กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั่งใจและมุ่งมั่น ขยัน ต้องการที่จะร่วมงานกับเรา ชึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การรับเหมาก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์
ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อประจำหน่วยงาน ราชบุรี
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่าวิชาชีพ (ก.ว.)
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเดินทางต่างจังหวัด
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
ติดต่อ
บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
229/22 ถนนราษฏร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-540-5812-15 ต่อ 11
แฟกซ์: 02-540-5811
เว็บไซต์: www.dbtengineering.com