เราคือบริษัท ผู้ผลิตแอโรซอล วาล์ว สเปรย์ และชิ้นส่วนพลาสติก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดทำการมานานกว่า 50 ปี อีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และได้เริ่มเปิดดำเนินการในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนการ BOI มีความยินดีที่จะประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมทำงานและเติบโตไปกับบริษัท ที่มีความมั่นคง ระดับนานาชาติในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
Benefits
- ค่าที่พัก - อาหารกลางวัน - ชุดพนักงาน - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัด
300/14 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140