ก่อสร้างหมู่บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันภัย - โบนัส - ที่อยู่อาศัย - ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า - หรือ แล้วแต่ตกลงกัน (สวัสดิการนี้จะได้รับเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเท่านั้น)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นติธาน จำกัด
111/83 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เว็บไซต์: http://www.nt.co.th/
ใช้งานแผนที่