ก่อสร้างหมู่บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันภัย
  • - โบนัส
  • - ที่อยู่อาศัย
  • - ค่าน้ำ
  • - ค่าไฟฟ้า
  • - หรือ แล้วแต่ตกลงกัน (สวัสดิการนี้จะได้รับเฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเท่านั้น)
1 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
pinlocation
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
salary icon
เริ่มต้น 15,000 บาท
ติดต่อ
111/83 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 02-577-5577, 02-191-3984 ต่อ 20-22
แฟกซ์: 02-577-1331
เว็บไซต์: www.nt.co.th
ใช้งานแผนที่