บริษัท รุ่งเรือง แอกริ ฟู้ด จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยการนำเข้า-ส่งออก และซื้อขายภายในประเทศ ต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ, มีความกระตือรือร้น เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ( ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00น-17.00น.)
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. กองทุนประกันสังคม 3. ค่าล่วงเวลา(บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเรือง แอกริ ฟู้ด จำกัด
9/20 ม.11
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่