บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกสำหรับเครื่องเขียน, ชิ้นส่วนยานยนตร์และภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ขณะนี้บริษัทฯ กำลังต้องการบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่ง
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รถรับ-ส่ง
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่
1 ตำแหน่ง
1.
19 ต.ค. 62
Sales
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ติดต่อ
700/413 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 4
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-454-890-4 ต่อ 101, 120
แฟกซ์: 038-454-895
ใช้งานแผนที่