สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา
จัดอบรมและสัมนาสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัสประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขายประจำภาคตะวันออก
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
1518/6-7 ถ.ประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 02-586-0948, 02-044-4472, 083-072-6385
แฟกซ์: 02-911-9120
เว็บไซต์: www.ssrkids.com
วิธีการเดินทาง
รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก
ใช้งานแผนที่