บริษัท นิตพอยน์ จำกัด
ตัด-เย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นิตพอยน์ จำกัด
  96 ม.3 ต. ถนนขาด
  ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  ใช้งานแผนที่