บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (องค์การเภสัชกรรมและบริษัทฯในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) เป็นผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อฉีดเข้าเส้น (น้ำเกลือ) และน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP, ISO9001, ISO/IEC 17025,ISO13485
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ไม่เคยละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ และให้ความสำคัญสูงที่สุดต่อการตรวจสอบคุณภาพของเวชภัณฑ์อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และสะดวกสบายต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความตั้งใจและความพยายามของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อคนไทย เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง
" GHP ผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ คุณภาพมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนมนุษย์
มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า"
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิต และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม และชุดปฏิบัติงาน
 • - เบี้ยขยัน 300 - 600 บาทต่อเดือน(บางตำแหน่ง)
 • - ค่าครองชีพ 500 บาท
 • - ค่าอาหาร 30 บาท ต่อวัน
 • - ค่ากะขั้นต่ำ 50 บาท
 • - ค่าล่วงเวลาวันปกติ, ค่าทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาวันหยุด
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน, บิดา มารดา เสียชีวิต
 • - สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - พักร้อน 6 - 10 วัน
 • - ลากิจโดยได้ค่าจ้าง 10 วันต่อปี
 • - ลาบวช 30 วัน
 • - ลาคลอดบุตร 98 วัน
 • - วันหยุดประเพณีมากกว่า 14 วัน
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์
 • - ทำงานจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
โรงงาน 101/99 ถ.นวนคร 7 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-073-0490-6 ต่อ 1002, 1003
แฟกซ์: 02-072-4700, 02-073-0497-8
เว็บไซต์: www.ghp.co.th
ใช้งานแผนที่